استخدام حامی خدمات رایانه و همراه پارت

۱. پذیرش (اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، تهران)   ۲ نفر برای هر شهر فرد مورد نظر باید در زمینه ارتباطات دارای مهارت خیلی خوبی باشد مهارت در مذاکره  با مشتری به عنوان مزیت مثبت تلقی می گردد. کاندید مورد نظر  باید حداقل ۱ سال تجربه  کار در قسمت پذیرش در زمینه خدمات را داشته […]