استخدام لیسانس روانشناسی در مرکز اقامتی اعتیاد در کرج

به لیسانس روانشناسی جهت کار در مرکز اقامتی اعتیاد به صورت پاره وقت در کرج نیازمندیم. ساعت تماس ۱۶ الی ۲۰ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۴۷۰۶۱۳۱,۰۹۱۲۳۶۰۶۵۰۵