استخدام مهندس مکانیک یا شیمی جهت شرکت معتبر خارجی

به مهندس مکانیک یا شیمی آشنا به تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق جهت واحد مهندسی فروش دفتر ایران در یک شرکت معتبر خارجی در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: salescareer2017@gmail.com