استخدام حسابدار و تعدادی فروشنده در اصفهان

به حسابدار خانم و تعدادی فروشنده خانم جهت عمده فروشی در اصفهان خیابان عبدالرزاق نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۳۱۱۵۹۰۲۴,۰۳۱۳۲۲۱۷۶۴۶