استخدام بانک آلمانی دویچه بانک (Deutsche Bank)

کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش آموزش و پرورش شهرستان شوشتر/جذب نیرو به صورت خرید خدمت در شهرستان
دویچه بانک (Deutsche Bank) به‌معنی بانک آلمانی، شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی و چندملیتی است که شعبه مرکزی آن در شهر فرانکفورت قرار دارد. این بانک بیش از ۹۸٫۰۰۰ کارمند در استخدام خود داشته و در اروپا، آمریکا و آسیا فعالیت می‌کند. دویچه بانک در ژانویه ۱۸۷۰ تأسیس شد و اکنون شعبه‌هایی در مراکز […]

کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش آموزش و پرورش شهرستان شوشتر/جذب نیرو به صورت خرید خدمت در شهرستان