باید اشتغال دولتی به سمت اشتغال خصوصی حرکت کند/متوسط رشد کشور قابل قبول نیست

کمبود مجوز استخدام پرستار
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای اداری استان مرکزی در اراک با اشاره به اینکه تجربه نشان داده درکوتاه‌مدت رشد‌هایی که درحوزه‌ی اشتغال و تولید به وجود می‌آید زمان‌بر بوده و به‌زودی تأثیرگذار نیست گفت: باید اشتغال دولتی به سمت اشتغال خصوصی حرکت کند، زیرا ما مسئول وضعیت نسل آینده هم […]

کمبود مجوز استخدام پرستار