استخدام پشتیبان نرم افزار در شرکت تجارت الکترونیک اول

کارشناس فنی استقرار و پشتیبانی نرم افزار

شرکت تجارت الکترونیک اول در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

کارشناس فنی استقرار و پشتیبانی نرم افزار