۱۲۴ ردیف استخدامی و ۴۹۴ دانشجوی تربیت معلم جذب آموزش و پرورش لرستان می شود

کارآموزی و انجام پروژه تحقیقاتی در شرکت سایپا
به گزارش خبرنگار ایرنا خدانظر دریکوند شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مقطع ابتدایی در برخی شهرستان های لرستان به شدت با کمبود نیرو مواجه است. وی گفت: در دوره متوسطه دوم در برخی رشته جنس های استان مازاد نیرو وجود دارد و این در حالی است که تعادل نیروها در استان رعایت […]

کارآموزی و انجام پروژه تحقیقاتی در شرکت سایپا