آزمون استخدامی سازمان میراث فرهنگی ابطال شد

پیگیری اعتراضات پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پروش سال ۹۵
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد که آزمون استخدامی سال ۹۲ سازمان میراث فرهنگی از طریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته و لذا مغایر قانون مدیریت خدمات و قانون برنامه پنجم توسعه است. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در موضوع الزام به استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان سازمان […]

پیگیری اعتراضات پذیرفته شدگان استخدامی آموزش و پروش سال ۹۵