آموزش و پرورش تهران نیازمند نیروی انسانی مرد در تمام پایه های تحصیلی است

پرستاران اصفهانی با استرس و فشار کاری قادر به پاسخگویی موجه به بیماران نیستند/کمبود نیرو به‌شدت احساس می‌شود‌
آموزش و پرورش تهران نیازمند نیروی انسانی مرد در تمام پایه های تحصیلی است معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران با اعلام ضوابط انتقال فرهنگیان از سایر استان های کشور به شهر تهران گفت: آموزش و پرورش تهران نیازمند نیروی انسانی مرد در تمام پایه های تحصیلی است. محسن بهارلو روز […]

پرستاران اصفهانی با استرس و فشار کاری قادر به پاسخگویی موجه به بیماران نیستند/کمبود نیرو به‌شدت احساس می‌شود‌