استخدام شرکت انتقال داده‎ های نداگسـتر صـبا

نیروی انتظامی ایلام در مقطع درجه‌داری استخدام می‌کند
فرصت های شغلی ۱ کارشناس استاندارد های مدیریتی ۲ کارشناس مدیریت فرآیندی ۳ کارشناس تعالی سازمانی ۴ بازاریاب حضوری ۵ کارشناس فروش ۶ کارشناس نرم افزار اولویت جذب ۷ کارشناس پایگاه داده ۸ کارشناس تست نرم افزار اولویت جذب ۹ کارشناس پشتیبان نرم افزار ۱۰ کارشناس تحلیل و طراحی ۱۱ طراح و گرافیست ۱۲ کارشناس […]

نیروی انتظامی ایلام در مقطع درجه‌داری استخدام می‌کند