نیروی انسانی موردنیاز فولاد مکران درفنی و حرفه‌ای چابهار آموزش می‌بینند

نتیجه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶(سه برابرظرفیت) شرکت نوردولوله اهواز
آموزش نیروی انسانی ماهر می تواند به راندمان کاری و انجام کیفیت کار وسودآوری هر شرکت و کارگاه تولیدی کمک شایانی کند. فنی و حرفه ای در هر منطقه می تواند با نقش آفرینی بالا در تربیت و آموزش نیروی انسانی موفق عمل کند و با دایر کردن رشته های مرتبط با بازار کار برای […]

نتیجه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶(سه برابرظرفیت) شرکت نوردولوله اهواز