استخدام فولاد سیرجان ایرانیان سال ۹۶ (کارت ورود به جلسه)

نتایج آزمون استخدامی ۵ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد
اطلاعیه تامین سرمایه انسانی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان – دریافت کارت ورود به جلسه جهت دریافت کارت ورود به جلسه کلیک کنید     ” اطلاعیه تأمین سرمایه انسانی “   شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص) به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود برای همکاری در مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی سیرجان […]

نتایج آزمون استخدامی ۵ دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد