استخدام شرکت ایران خودرو خراسان

موافقت با جذب ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر در وزارت بهداشت
ضوابط عمومی استخدام ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ۲- متدین به دین مبین اسلام و یا یکی دیگر از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳- نداشتن منع قانونی از نظر خدمت نظام وظیفه عمومی ۴- نداشتن سابقه محکومیت جزائی ۵- نداشتن سوء‌پیشینه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶- داشتن گواهینامه پایان […]

موافقت با جذب ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر در وزارت بهداشت