استخدام شرکت دانش بنیان طعم و عطر ماگنولیا

ممانعت دولت از ابلاغ احکام دائمی و قوانین مجلس/ ابلاغ استخدام حق التدریسی‌‌ها توسط لاریجانی علی رغم مخالفت رئیس دولت!
فهرست مشاغل مورد نیاز کارمند عملیاتی و تولید محتوا کارشناس لجستیک کارشناس تست پانل و ارزیابی حسی کارشناس بازرگانی خارجی کارشناس آزمایشگاه اپلیکیشن فهرست مشاغل مورد نیاز

ممانعت دولت از ابلاغ احکام دائمی و قوانین مجلس/ ابلاغ استخدام حق التدریسی‌‌ها توسط لاریجانی علی رغم مخالفت رئیس دولت!