استخدام شرکت مهندسی نیپک وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران

مجوز استخدام ۱۱۵ نفر نیروی جدید در وزارت وزارت صنعت، معدن وتجارت
منابع انسانی در شرکت مهندسی نیپک به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی برشمرده می شود و کشف، جذب، نگهداشت و توسعه این سرمایه همواره از اصلی ترین دغدغه های مدیران مجموعه بوده است و با عنایت به رسالت سازمان و پروژه های در دست اجرا، این شرکت همواره از نخبگان و واجدین شرایط ممتاز دعوت می […]

مجوز استخدام ۱۱۵ نفر نیروی جدید در وزارت وزارت صنعت، معدن وتجارت