استخدام ۸ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی نساجی در یزد

متقاضی برای کار در اورژانس اصفهان کم است
یک شرکت تولیدی نساجی در یزد در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی ۱ کارمند فروش ۲ کارمند بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی ۳ مدیر تولید کارشناس نساجی ۴ مدیر منابع انسانی، کارشناس صنایع و رشته های مرتبط ۵ انباردار(آقا)،مسلط […]

متقاضی برای کار در اورژانس اصفهان کم است