تبدیل وضعیت نیروها قراردادی ارشاد باید طبق آزمون صورت گیرد

فراخوان جهت تکمیل اعضای برخی از کمیسیون های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز
تبدیل وضعیت نیروها قراردادی ارشاد باید طبق آزمون صورت گیرد / امسال ۱۲ هزار نفر از اصاحب فرهنگ و هنر بیمه می‌شوند معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی گفت: در حال حاضر ١٨ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر بیمه شده داریم که اعتبار تا ٣٠ هزار نفر را تامین کرده […]

فراخوان جهت تکمیل اعضای برخی از کمیسیون های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز