اخبار استخدام بازنشستگان کشور در سال ۹۵

فراخوان تامین نیروی انسانی متخصص در گمرک جمهوری اسلامی ایران
اخبار استخدام بازنشستگان کشور     بهمن ۹۵ – شرایط بالا بردن سن بازنشستگی فعلا فراهم نیست  خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند ‌زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت […]

فراخوان تامین نیروی انسانی متخصص در گمرک جمهوری اسلامی ایران