نوبخت:پیش بینی سرمایه گذاری سالانه ۷۳۴هزار میلیارد تومان برای اشتغال دربرنامه ششم

فراخوان تامین نیروی انسانی رسمی در شرکت گاز استان خراسان جنوبی
به گزارش ۹صبح، محمد باقر نوبخت روز پنجشنبه در بدو سفر یک روزه خود به استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: براساس برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ آغاز می شود ۹۵۰هزار فرصت شغلی باید درکشور ایجاد شود. وی تصریح کرد:در همین راستا در بودجه سال ۹۶ بالغ بر یکهزار میلیارد تومان برای ایجاد […]

فراخوان تامین نیروی انسانی رسمی در شرکت گاز استان خراسان جنوبی