فراخوان جذب ۲۰ عضو هیات علمی در دانشگاه صنعتی دزفول

عدم تمدید قرارداد کار و اخراج نیروی شرکتی بانک صادرات
امسال مجوزهای لازم برای جذب ۲۰ عضو هیات علمی در دانشگاه دزفول از هیات امنا اخذ شد که این تعداد در دو فراخوان در شهریورماه و بهمن‌ماه جذب خواهند شد رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اشاره به جذب ۲۰ عضو هیات علمی در دو فراخوان، گفت: در گذشته اختلاف حقوقی هیات علمی دانشگاه‌های […]

عدم تمدید قرارداد کار و اخراج نیروی شرکتی بانک صادرات