جذب نیروی ماهر بدون توجه به مدرک تحصیلی

شرکت های دانش بنیان ظرفیت ایجاد ۱۵۰ هزار شغل دارند
نشست خبری اولین آزمون استخدامی شرکت های خصوصی و دانش بنیان، با محوریت بررسی جامع آزمون وبا حضور دبیر شورای سیاستگذاری وسرپرست اجرایی آزمون،معاون توسعه فناوری پارک فناوری، دوشنبه ۱۳شهریور،در سالن کنفرانس معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برگزار شد. در ابتدای نشست، مهندس حسین صابری، معاون توسعه پارک فناوری پردیس ،سخنان خود را با ارائه […]

شرکت های دانش بنیان ظرفیت ایجاد ۱۵۰ هزار شغل دارند