استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (شرط معدل داوطلبان آزمون)

شرایط پذیرش در آزمون استخدامی چیست؟
 استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی   خبر ۱۸ مهر ۹۶ – شرط معدل داوطلبان آزمون استخدامی وزارت نفت اعلام شد با توافق وزارت نفت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور شرط معدل برای دانش آموختگان و […]

شرایط پذیرش در آزمون استخدامی چیست؟