برنامه زمانبندی آزمون استخدام علوم پزشکی همدان اعلام شد

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی: آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان فرصتی بزرگ برای کارجویان است
(  فراخوان بکارگیری نیرو به صورت شرکتی  ) موسسه کارآفرینان  آوا سلامت در نظر دارد در راستای مجوزهای شماره ۲۰۹/۶۲۴۶/د مورخ ۹۵/۱۱/۰۲ و ۲۰۹/۳۱۱۰/د مورخ ۲۷/۴/۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تأمین نیروهای خدماتی و پشتیبانی و فوریتهای پزشکی در بیمارستانهای جدیدالاحداث و توسعه یافته دانشگاه علوم پزشکی […]

رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی: آزمون استخدام شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان فرصتی بزرگ برای کارجویان است