استخدام شبکه بهداشت بهارستان

دعوت به همکاری شرکت اعتماد هوشمند آینده (زیرمجموعه هلدینگ توسن)
احتراما به اطلاع می رساند شبکه بهداشت بهارستان در نظر دارد به منظور تکمیل پرسنل مورد نیاز خود، اقدام به جذب ۳ نفر پزشک خرید خدمت ،در واحدهای تابعه نماید . لذا متقاضایان محترم می توانند به شبکه بهداشت بهارستان به آدرس بهارستان -گلستان -خیابان مخابرات -شبکه بهداشت ودرمان بهارستان مراجعه و یا با شماره […]

دعوت به همکاری شرکت اعتماد هوشمند آینده (زیرمجموعه هلدینگ توسن)