مهلت اعتراض کتبی به نتیجه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی در سال ۹۵،

دعوت به همکاری از مشمولین خدمت وظیفه (امریه) در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان
کیم مهر – مدیرکل امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان دامپزشکی کشور در نامه ای به ادارات کل دامپزشکی استان های کشور، مهلت ارائه و ارسال اعتراض کتبی داوطلبین پذیرفته نشده حاضر در جلسه مصاحبه تخصصی به نتیجه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی در سال ۹۵ را حداکثر تا پایان وقت اداری ۳۱ تیرماه اعلام کرد. […]

دعوت به همکاری از مشمولین خدمت وظیفه (امریه) در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان