رقابت بیش از ۴۰هزارنفر از کارکنان شهرداری‌ها برای تصدی پست‌های بلاتصدی شهرداری‌ها

دانشگاه شهرداری اهواز به محلی بر‌های خانوادگی تبدیل شده است
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌های کشور گفت: ۴۲ هزار نفر از کارکنان شهرداری ها، از ۱۱۰۰ شهرداری در ۳۹ رشته شغلی برای تصدی پست‌های سازمانی بلاتصدی شهرداری ها در ساختار سازمانی جدید ابلاغی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. به گزارش ایسنا محمد حسن آبادی با بیان خبر فوق […]

دانشگاه شهرداری اهواز به محلی بر‌های خانوادگی تبدیل شده است