استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (انتشار آگهی استخدام طی روزهای آتی)

دادستانی کل کشور با کمبود نیرو و امکانات مواجه است
 استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی خبر ۷ مرداد ۹۶ – دستور استخدام ۲۵۰۰ نفر در وزارت نفت صادر شد  خبرگزاری تسنیم : مجوز انتشار آگهی استخدام ۲۵۰۰ نفره وزارت نفت برای شرکت ملی نفت ایران صادر شده […]

دادستانی کل کشور با کمبود نیرو و امکانات مواجه است