استخدام شرکت افرانت

خالی بودن ۴۵ درصد پست‌های قضایی در استان سمنان
شرکت افرانت به خوبی از نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک در رسیدن به اهداف و مقاصد سازمانی آگاه است و به همین منظور در تلاش است تا افراد مستعد، متعهد و شایسته را جذب نموده و با توانمندسازی آنان و ایجاد محیطی پویا و با نشاط، زمینه‌ساز خودشکوفایی را برای […]

خالی بودن ۴۵ درصد پست‌های قضایی در استان سمنان