استخدام کارشناس بازرگانی خانم درشرکت تیام تجارت بین الملل

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

شرکت تیام تجارت بین الملل در راستای تکمیل کادر خود در تهران ،از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد