استخدام کارمند فروش با حقوق و مزایای قانون کار در تهران

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

شرکت دهکده جهانی آریان ، در تهران ، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد