استخدام حسابدار در شرکت مهندسی فهامه

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد

شرکت مهندسی فهامه در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حکم کارگزینی ۲۴۳۰ استخدامی جدید سازمان فنی و حرفه ای صادر شد