استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین (تمدید مهلت ثبت نام)

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)
  استخدام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین سال ۹۵ تمدید مهلت ثیت نام آگهی پذیرش نیروی قراردادی مجتمع صنعتی اسفراین تا روز دوشنبه ۲۵ بهمن ساعت ۱۷ شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد ۲۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز را در مقطع کارشناسی / کارشناسی ارشد به شرح جدول ذیل و از طریق برگزاری آزمون […]

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)