استخدام مهندس متالوژی گرایش ریخته گری در شهر اصفهان

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)

به مهندس متالوژی گرایش ریخته گری در شهر اصفهان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)