بکارگیری نیرو بدون درنظرگرفتن قانون در شهرداری یاسوج

جزئیات استخدام ۶۰۰ نفره در بزرگترین پالایشگاه در دست ساخت ایران
سیدمحمدکاظم نظری” در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان بویراحمد و با حضور روسای ادارات عضو ستاد، شهرداران و بخشداران در محل فرمانداری این شهرستان گفت: در هر خانوار شهرستان بویراحمد سه یا جهار نفر تحصیل کرده بیکار وجود دارد و کسی که نفوذی در سیستم اداری شهرداری دارد بدون رعایت قانون، جذب یا تبدیل وضعیت […]

جزئیات استخدام ۶۰۰ نفره در بزرگترین پالایشگاه در دست ساخت ایران