استخدام گروه رهپاد

جذب پزشک رادیولوژی و گوش و حلق و بینی (ENT)
کانون تبلیغات و آگهی رهپاد به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از همکاری داوطلبان در زمینه های زیر استقبال می کند : •    بازاریاب آگهی نامه های عمومی و تخصصی •    بازاریاب سایت های اینترنتی •    کارشناس امور بازرگانی •    مدیریت امور بازرگانی •    طراحی UI و UX •   […]

جذب پزشک رادیولوژی و گوش و حلق و بینی (ENT)