استخدام اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

جذب هیات علمی ضریب کا دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شیراز
فراخوان جذب نیروی قراردادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش خود در نظر دارد به شرح ذیل به عنوان قراردادی از طریق مصاحبه علمی و گزینش جذب نماید. عنوان شغل محل جغرافیایی جنسیت تعداد مورد نیاز شرایط احراز کارشناس دامپزشکی اهواز مرد ۱ دارا […]

جذب هیات علمی ضریب کا دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شیراز