آگهی تربیت مهماندار هوائی مرکز آموزشهای هوایی هما

جذب نیرو برای ادارات منابع طبیعی سراسر کشور در نیمه دوم سال ۹۶
آگهی تربیت مهماندار هوائی » بمنظور تربیت و آموزش مهماندار هوائی این شرکت در نظر دارد تعدادی داوطلب با شرایط زیر پذیرش نماید : شرایط مورد نیاز : ۱ .دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ۲. دارا بودن حداکثر سن با دیپلم ۲۵ سال تمام، فوق دیپلم ۲۶ سال، لیسانس ۲۷ سال ۳. داشتن حداقل […]

جذب نیرو برای ادارات منابع طبیعی سراسر کشور در نیمه دوم سال ۹۶