آگهی دعوت به همکاری پیمانکار تجاری سازی ۱۱۸ مخابرات

ثبت نام میان پایه مدارس شاهد آغاز شد
پیمانکار شناسایی متقاضیان ثبت شغل در سامانه ۱۱۸ مخابرات منطقه تهران طبق قرارداد شماره ٩۶٠٣٠٨٠٠١١ از کلیه علاقه مندان در رسته های شغلی زیر و با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر در سطح استان تهران با حقوق و مزایای عالی دعوت به همکاری می نماید: ردیف عنوان شغل توضیحات ۱ مامور جمع آوری اطلاعات شهری […]

ثبت نام میان پایه مدارس شاهد آغاز شد