آموزش ۳*۷ نکته طلایی تا یک فروشنده حرفه ای

تقدیر سازمان ملل متحد از عملکرد شهردار قزوین
 ۳*۷ نکته تا یک فروشنده حرفه ای هزینه این کتاب ۹۹.۰۰۰ ریال می باشد که ما این کتاب را رایگان در اختیار ۱۰۰۰ نفر اول دانلود کننده قرار میدهیم. پس بهترین فرصت برای دریافت کتاب ۳*۷ نکته تا یک فروشنده حرفه ای را از دست ندهید. در بازارهای پر رقابت کاری، همیشه راه هایی هستند […]

تقدیر سازمان ملل متحد از عملکرد شهردار قزوین