۱۳ مرداد آخرین مهلت ثبت نام در استخدام مربی پیمانی فنی و حرفه ای

تامین نیروی انسانی شهرداری رفسنجان
متقاضیان جذب استخدام پیمانی در مرتبه مربی فنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای تا ۱۳ مرداد ۹۶ برای ثبت نام در پرتال فرصت دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جذب هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: متقاضیان جذب استخدام پیمانی در مرتبه مربی فنی، شرکت کننده در فراخوان جذب شهریورماه سال ۹۴ که […]

تامین نیروی انسانی شهرداری رفسنجان