اعلام اسامی تکمیل ظرفیت رشته پرستاری آزمون استخدامی فراگیر ۹۵/۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران

به جای اشتغال زایی بحث توزیع دولتی مواد مخدر را مطرح کرده اند
اعلام اسامی تکمیل ظرفیت رشته پرستاری آزمون استخدامی فراگیر ۹۵/۸/۲۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ، صرفا در رشته پرستاری پیرو اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور مبنی براعلام اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت در رشته پرستاری،خواهشمند است تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۴ […]

به جای اشتغال زایی بحث توزیع دولتی مواد مخدر را مطرح کرده اند