استخدام در شرکت فرهنگی ورزشی

بلاتکلیفی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی تا کی ادامه دارد؟
یک شرکت فرهنگی ورزشی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از طریق مصاحبه از افراد واجد شرایط با مشخصات ذیل استخدام می نماید. شغل جنسیت مدرک تحصیلی سن نگهبان مرد دیپلم به بالا ۴۰ به بالا (بازنشسته فعال) مسئول پارکینگ مرد دیپلم به بالا ۳۵ – ۲۰ آبدارچی مرد دیپلم به بالا ۳۵-۲۲ نگهدار کودک […]

بلاتکلیفی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی تا کی ادامه دارد؟