اسامی تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی ۹۵/۸/۲۱ – رشته های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی آزمون قضاوت در قم
پذیرفته شدگان محترم طبق جدول زمانبندی شده با در دست داشتن مدارک زیر، در ساعات اداری (۸:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه اصل و تصویر مدرک تحصیلی اصل و تصویر کارت ملی اصل و تصویر کارت پایان خدمت آقایان ۳  قطعه عکس ۳*۴ اصل و تصویر […]

برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی آزمون قضاوت در قم