به جای اشتغال زایی بحث توزیع دولتی مواد مخدر را مطرح کرده اند

باید اشتغال دولتی به سمت اشتغال خصوصی حرکت کند/متوسط رشد کشور قابل قبول نیست
مجتبی شاکری در سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران گفت: باید با آسیب های متجاهر و آسیب های اجتماعی موجود در شهر تهران برخورد شود. وی افزود: در شهرداری تهران به همت شورای شهر اقدامات زیادی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی صورت گرفته و سایر دستگاه ها نیز می توانند از […]

باید اشتغال دولتی به سمت اشتغال خصوصی حرکت کند/متوسط رشد کشور قابل قبول نیست