قبولی ۷۴۷هزار نفر در کنکور/ انسانی و پیام نور دارای بیشترین ظرفیت

بازگشت پرستاری کشور به نیم قرن قبل/ تهدید سلامت مردم
دفترچه های انتخاب رشته در گروه های آزمایشی علوم تجربی، ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی منتشر شد. ظرفیت پذیرش در این دوره از کنکور سراسری ۷۴۷ هزار و ۸۹۲ نفر است. به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه اولیه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ (۶ بعداز ظهر) روز یکشنبه ۱۵ مرداد […]

بازگشت پرستاری کشور به نیم قرن قبل/ تهدید سلامت مردم