استخدام پرستاران توسط شرکت‌های فعال وزارت بهداشت

بازنشستگان آموزش و پرورش ایلام دعوت بکار می شوند
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران گفت: پرداخت کارانه پرستاران ۸ ماه است که به تاخیر افتاده و اضافه کاری آنان به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، حمید چراغی در خصوص میزان کار پرستاران گفت: متاسفانه میزان کار پرستاران به دلیل کمبود نیرو بیش از حد استاندارد و […]

بازنشستگان آموزش و پرورش ایلام دعوت بکار می شوند