برگزاری آزمون استخدامی پذیرش ۲۲۰ بهورز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ایران یک زن را مدیر ایرلاین ملی کرد زنان در عربستان هنوز حق رانندگی ندارند
در راستای اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت و با استناد به مجوز معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آزمون پذیرش ۲۰۰ بهورز جهت خانه های بهداشت زیر پوشش برگزار شد. به گزارش وب دا، مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این آزمون با […]

ایران یک زن را مدیر ایرلاین ملی کرد زنان در عربستان هنوز حق رانندگی ندارند