طرح کارورزی به دنبال نیروی کار ارزان و «بیگارورزی» است؟

افکار عمومی باید از خطرات اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی آگاه شوند
طرح کارورزی به دنبال نیروی کار ارزان و «بیگارورزی» است؟ جامعه > شهری – روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: به باور برخی کارشناسان روابط کار، ساز و کار مشخص شده برای این طرح نشان می‌دهد، نمی‌توان به میزان موفقیت آن در آینده امیدوار بود. «وقتی می‌گوییم ما نسل سوخته‌ایم یعنی همین… سال‌ها در دانشگاه وقت و انرژی‌ات صرف […]

افکار عمومی باید از خطرات اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی آگاه شوند