استخدام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

اعلام نتایج و زمان مصاحبه استخدامی کارخانه صنایع مفتولی زنجان
استخدام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان آگهی فراخوان جهت تکمیل نیروی انسانی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ۶ نفر از داوطلبین مرد بومی و ساکن شهرستان سیرجان با حداکثر سن ۳۵ سال (تا زمان درج آگهی فراخوان) و با مدرک تحصیلی مندرج در جدول […]

اعلام نتایج و زمان مصاحبه استخدامی کارخانه صنایع مفتولی زنجان